Razvoj multimodalne platforme u Luci Rijeka i povezivanje s kontejnerskim terminalom Jadranska vrata (POR2CORE-AGCT)

BrajdicaRazvoj multimodalne platforme u Luci Rijeka i povezivanje s kontejnerskim terminalom Jadranska vrata (POR2CORE-AGCT) zajednički je projekt Lučke uprave Rijeka i HŽ Infrastrukture d.o.o. za koji je Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan u studenom 2015. godine. Sporazum je sklopljen između Izvršne agencije za inovaciju i mreže (INEA), na temelju ovlasti dobivene od Europske komisije, te Lučke uprave Rijeka (koordinator) i HŽ Infrastrukture (korisnik). U okviru projekta provest će se rekonstrukcija željezničkog kolodvora Rijeka Brajdica te će se izgraditi intermodalni kontejnerski terminal Brajdica.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 35,6 milijuna eura, pri čemu udio HŽ Infrastrukture iznosi 26 milijuna eura. Maksimalna stopa sufinanciranja iz CEF-a iznosi 85 posto ukupne vrijednosti projekta, odnosno 30,26 milijuna eura.

Rekonstrukcija željezničkog kolodvora i izgradnja novoga kontejnerskog terminala znatno će utjecati na postojeći kapacitet kolodvora te osigurati tehničke zahtjeve za interoperabilnost u skladu s Direktivom 2008/57/EZ i tehničkim specifikacijama interoperabilnosti (TSI) za konvencionalni željeznički sustav transeuropske željezničke mreže.

Ugovor za radove na projektu razvoja multimodalne platforme u Luci Rijeka i povezivanja s kontejnerskim terminalom Jadranska vrata (POR2CORE-AGCT) u vrijednosti 220.751.649,34 kuna HŽ Infrastruktura i Lučka uprava Rijeka potpisale su 19. travnja 2018. sa zajednicom ponuditelja KOLEKTOR KOLING d.o.o. i EURO-ASFALT d.o.o.

Radovi na rekonstrukciji i proširenju kapaciteta teretnog kolodvora Rijeka Brajdica obuhvaćaju potpunu rekonstrukciju postojećih devet kolosijeka, a trenutačno se završavaju radovi na prvim četirima starim željezničkim kolosijecima kao i na rekonstrukciji postojećih i izgradnji novih temelja kontaktne mreže. Istovremeno se polaže kabelska kanalizacija, završava objekt za smještaj budućeg signalno-sigurnosnog i telekomunikacijskog uređaja te instalira nova kolodvorska rasvjeta. Dovršetkom radova željeznički kolodvor i kontejnerski terminal imat će osam novih, rekonstruiranih kolosijeka na željezničkom dijelu i četiri potpuno nova kolosijeka na kontejnerskom terminalu. Paralelno s tim radovima izvode se i radovi na proširenju postojećeg željezničkog tunela Sušak koji su započeli krajem listopada, a trenutačno se izvode radovi na izgradnji drugog dijela portalne građevine kao i radovi na bušenju tunela. Na području kontejnerskog terminala Brajdica, kojim upravlja Lučka uprava Rijeka, izvode se i radovi na izgradnji kolosijeka u betonu.

Kontakt za više informacija o projektu: korporativne.komunikacije@hzinfra.hr

 

Potpisivanje ugovora

Foto: Damir Škomrlj

Radovi