• Sektor za promet
  telefon ikona 15px +385 1 378 3301, +385 1 4577 582
  fax ikona 20px +385 1 378 2811
 • Sektor za održavanje
  telefon ikona 15px +385 1 4533 304
  fax ikona 20px +385 1 4533 888
 • Sektor financija, računovodstva i kontrolinga
  telefon ikona 15px +385 1 3783 333,
  fax ikona 20px +385 1 3783 197
 • Sektor za upravljanje ljudskim potencijalima
  telefon ikona 15px +385 1 4534 092
  fax ikona 20px +385 1 3783 437
 • Sektor nabave
  telefon ikona 15px +385 1 3783 460
  fax ikona 20px +385 1 4841 417
 • Sektor nekretnina
  telefon ikona 15px +385 1 3782 907
  fax ikona 20px +385 1 3783 147
  mail ikona 20 px nekretnine@hzinfra.hr
 • Sektor za informatiku
  telefon ikona 15px +385 1 4534 279, +385 1 4841 408
  fax ikona 20px +385 1 3783 167
 • Sektor za podršku Upravi, komunikacije, sigurnost i zaštitu
  telefon ikona 15px +385 1 3783 033
  fax ikona 20px +385 1 4577 713